ПОВЕРИТЕЛНОСТ

и приниципи за мениджмънт на информацията

Настоящата информация за прилаганите принципи за Поверителност на информацията (ПРИНЦИПИ) е приложима за сайт с адрес в интернет http://www.venelinov.com (САЙТ), всички ресурси (РЕСУРСИ) и преодоставяни услуги (УСЛУГИ), които са свързани с него и се администрират пряко от АПИДПИП д-р Росен Венелинов ЕООД (СТУДИОТО) или с подизпълнители. СТУДИОТО възприема сигурността на личната информация като важна. Чрез достъпа (зареждането) до РЕСУРСИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с прилаганите ПРИНЦИПИ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с ПРИНЦИПИТЕ следва да не използват предоставяните РЕСУРСИ.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 СТУДИОТО е регестрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК№ 200804601, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Св. Климент №7.
1.2 СТУДИОТО е регистрирано като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
1.3 Получената информация се администрира по определения от Закона начин.
1.4 Предоставяне на лична информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.
1.5 ПРИНЦИПИТЕ се отнасят до администрираните РЕСУРСИ и преодставяни УСЛУГИ.

2. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Някои от УСЛУГИТЕ могат да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставяне на лична информация.
2.2 Личната информация може да включва имена, населено място на местожителство и друго.
2.3 СТУДИОТО не предоставя лична информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети страни.

3. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 За осъществяване на достъп до РЕСУРСИТЕ и УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят по системен начин информация, която е свързана със своя IP адрес, ISP, използван браузър, време на посещение и използвани РЕСУРСИ и УСЛУГИ.
3.2 За оптималното функциониране, предоставянето на полезни УСЛУГИ и РЕСУРСИ по удобен и надежден начин се използват Бисквитки (Cookies, http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html)
3.3 Данните и администрирането на информацията от бисквитките се извършва с инструменти на Google analytics (GA) (http://www.google.bg/privacypolicy.html)
3.4 Управление на използваните от GA бисквитки може да се извършва от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
3.5 СТУДИОТО използва GA за ремаркетинг с таргетирани рекламни публикации в дисплейни мрежи и платформи за търсене.
3.6 Настройките за ремаркетинг с GA са достъпни на  www.google.bg/settings/ads.3.7 На САЙТА се използва facebook pixel (FBP) и настройките за поверителност се администрират от https://www.facebook.com/about/privacy/.
3.8 СТУДИОТО използва FBP за ремаркетинг с таргетиране на рекламни публикации в социалните мрежи.

4. ПРОМЕНИ

4.1 СТУДИОТО има право да променя ПРИНЦИПИТЕ без предварително известяване.
4.2 Всички промени трябва да съответстват с приложимото законодателство.

5. ДРУГИ

5.1 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви промяна, частично или пълно заличаване на своите данни, в съответствие на възможностите на използваните платформи за администриране.
5.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да се свържат със СТУДИОТО по повод ПРИНЦИПИТЕ на посочените за контакт адреси и телефони.