Вертикалнa прагова препарационна техника като условие за успех

Изпиляването на зъби за корони и мостове е важна част от протетичната стоматология. В оследните години все по-често се говори за т.нар. вертикална препарация или ВОРТ философия. Откакто беше публикувана през 2013 от Иняцио Лой (Италия) тази техника се доказа като най-добрия начин за препариране на зъбите. 

Тя е щадяща здравите зъбни тъкани в сравнение с праговата препарация, и намалява риска от недопрепариране или подмоли. Даваща възможност да местим ръба на бъдещата корона във вертикална посока (както апикално, така и хоризонтално). Осигурява изключително добра прогноза спрямо гингивата. Не се забелязват рецесии дори и при тънък биотип.

Целодневна лекция на 13 май в София ще даде отговори на въпросите относно ВОРТ, които вълнуват стоматолозите. 

За желаещите да овладеят тънкостите на вертикалната препарация предстои двудневен курс на д-р Венелинов и д-р Господинов във Варна на 9 и 10 юни.

Таксата за целодневна лекция в София на 13 март е 360 лв с ДДС. При записване за курса през юни в срок до 1 март участието в лекцията е безплатно. 

 Програма на курса 9-10 юни

 Първи ден:

 09:00 - Начало

09:00 – 10:30 - Теоретична част. Какво е ВОРТ, каква е разликата с безпраговата и праговата препарация. Защо да ползваме точно тази техника. Показания за ВОРТ препарация. Протокол на изпиляване – видове борчета, избор на материали и циментиране. Клинични случаи

10:30 – 10:45 - Кафе пауза

 10:45 – 12:45 - Демонстрация на изпиляване с вертикален праг по философията на ВОРТ и изпиляване с праг на горни централни резци и горни премолари. Стартираме със сканиране за преоп ситуация и вземане на отпечатък за клинични временни корони.

12:45 – 13:30 – Обедна почивка

13:30 – 14:00 – Демонстрация за поставяне на корди за аналогов/дигитален отпечатък. Сканиране с IOS (Intra Oral Scanner) – Запознаване с различните видове скенери и софтуера. Принципи на работа и грижа. Принцип на сканиране, последователност, стратегия при различни клинични случаи. Вземане на рабoтен отпечатък от препарираните зъби

14:00 – 15:30 – Работа на курсистите. Вземане на отпечатък за клинична временна корона. Изпиляване на два централа и два премолара с ВОРТ или праг (по избор на курсистите).

15:30 – 15:45 - Кафе пауза

15:45 – 17:00 - Сканиране на моделите за временна корона. Работа със IOS.

 Втори ден:

09:30 – 10:30 – Посещение на лаборатория Digital Smile. Запознаване с лабораторен скенер и дизайн на корона на CAD софтуер.

10:50 – 12:00 – Теория – временни корони, развиване на профила на израстване. Възможностите за местене на гингивата във вертикална посока (коронарно или апикално). Преоформяне на гингивален контур и зенит с помощта на короната.

 12:00-12:45 – Обедна почивка

 12:45 – 13:30 – Демонстрация – изработване на временна клинична корона на фантомната глава. Развиване и оформяне на профила на израстване. Циментиране на лабораторните времени корони.

 13:30 – 16:30 - Практическа част – Курсистите ще правят временна клинична корона по изпилените от тях модели. Развиване и оформяне на профила на израстване на времените корони.

 16:30 – Раздаване на сертификати                             

 Цена на курса:

-    до 1 март 2023 - 3500 лв.

-    след 1 март 2023 - 4000 лв.

При отказване на курсист до 1 април 2023 г денталната школа ще възстанови пълната сума за курса. При отказване на курсиста до 24 май 2023 възстановяваме 50 % от таксата. При отказ до 1 юни 2023 възстановяваме 20 % от таксата за курса.

При заболяване на курсиста или други независещи от денталната школа обстоятелства в дните на провеждане на курса, курсистът ще има правото да дойде при следващото му провеждане.