To prep or not -

индиректни онлей, овърлей, ендо-корона  

Фактори и индикации при избора на препарация

Препарация и циментиране са основните моменти при индиректните възстановявания. Те са част от практическия двудневен #HandsOn курс с д-р Костадин Господинов на 6 и 7 ноември.

Участниците ще се запознят с факторите, които трябва да съблюдават при избора  индиректно изграждане. Ще бъдат разгледани и различните видове препарация. Всеки ще може да упражни новите знание върху фантомни модели. На следващия ден курсистите ще научат полезни трикове и съвети за залепяне и циментиране, които да приложат самостоятелно върху модели.

Ще бъдат дадени отговори на въпросите:

  • Кои са индикациите за правилния избор на подход при възстановяванията?
  • Какво е практическото приложение на  методи, утвърдени в последни стоматологични публикации и доказани в практиката?
  • Какъв тип препарация и какъв материал?
  • Кога да препарирам и кога да изградя директно?

    Д-р Господинов ще представи протокол за финиране и полиране. Курсистите ще получат:

  •  2️⃣ дни наситени с информация и практика
  •  2️⃣ модела върху които да се упражняват.
  •  4️⃣ зъба за препарация по време на практиката

За оптималното протичане на обучението е осигурено дентално оборудване за участниците. Демонстрацията от лектора ще бъде излъчвана с увеличение.

Цената на курса е 1100 лв при ранно записване, след 15 октомври – 1300 лв. с ДДС.