Вертикалната препарация:

Условие за успех в протетиката

 

Verti-prep за фиксирани протетични конструкции

Препарацията на зъби за фиксирани протетични конструкции може да бъде изпълнена по много начини. Основните методи са два. Първият е популярната през последните повече от 20 години прагова препарация. Ще я наричаме хоризонтален праг/препарация.

Вторият е добилата популярност през последните 7 години вертикална препарация - наричана още безпрагова, B.O.P.T., Verti-prep, Feather edge. Термини въведени и признати в световната дентална медицина от Иняцио Лои, Паскуале Венути и популяризирани от много други колеги. Този подход е ползван за възстановяването на зъби с претърпени хирургични резекции, елонгации и пародонтални проблеми. В последните години ние все по-често го ползваме и при здрави пародонтално зъби и при зъби препарирани за фасети или Минимално-Инвазивни Корони (МИК). 

Целта на този курс в два етапа е да разкрие подробностите, тънкостите и подводните камъни зад термините.

 • Защо трябва да използваме подобна техника за препарация?
 • Кога да я използваме - при корони, при фасети, при мостове?
 • Как да я изпълним в нашите кабинети?

Целта ни е да ви покажем целият процес на подготовка на пациента за следването на подобна философия.

 • Подготовка за препарация на единичен зъб, група зъби или цяла челюст.
 • Какво представлява джинджитаж и как да подготовим меките тъкани с помощта на временната корона?
 • Оформяне и моделиране на гингивалния ръб на временната корона - най-важната част от фолосифията на  B.O.P.T.!
 • Мит ли е протетичното моделиране на гингивата в коронарна посока?
 • Необходимо ли е винаги да правим хирургична елонгация за изравняване на шийките на фронталните зъби?
 • Как да отпечатаме, сканираме и прехвърлим информацията от кабинета в лабораторията?
 • Правила за определяне на цвета и документирането му за прехвърляне към лабораторията.
 • Как да скрием оцветени и тъмни в резултат на ендодонтски пасти пънчета. Трикове в кабинета или лабораторията.
 • Какви наставления да дадем на зъботехника? Използване на Die - пънчета.
 • Използване на ретрахиращи корди, типове, видове и ретрахираща течност. Кога и как?
 • Как правилно да подберем материалите за нашите фасети, МИК, корони или мостове? Кога да изберем литиум дисиликат, кога да е цирконий - фул контур, с микро нанасяне или нанасяне в пълна дебелина.
 • Циментиране на конструкциите - видове цименти (карбоксилатен, ГЙЦ, композитен, дуал-композитен) подходящи за литиум дисиликат, цирконий или металокерамика. Методи на изолация при адхезивно циментиране.

Курсът е подходящ както за новозавършили и млади колеги, така и за опитни протезисти, които искат да придобият умения в сферата на вертикалния праг. 

Цената на курса е 5000 лв. с ДДС до 1 юли, след това – 6000 лв.