Лесна и бърза ендодонтия в два етапа

Цел на обучението - кореново лечение с прогнозируем успех

„Лесна и бърза ендодонтия в два етапа“ – на 28 и 29 май.

 Двудневният практически курс с пациент на живо е ориентиран към млади и опитни общопрактикуващи зъболекари. Целта на курса е да покаже някои от най-добрите техники, методи и инструменти за провеждането на едно лесно ендодонтско лечение с предсказуем резултат.

Ще разгледаме тънкостите при

 • -      оформянето на ендоднтски кавитет
 • -      изолация с кофердам
 • -      откриване на орифициумите и предварителна подготовка на канала
 • -      Crown-down-техника за обработка на кореновите канали
 • -      Иригационни разтвори и финална иригация
 • -      Обтуриране на кореновия канал - топла гутаперка и епокси сийлър (Down-pack and Back-fill) и лесна употреба на биокерамичен сийлър с гутаперков щифт.
 • -      Необходимо обзавеждане и инструментариум в ендодонтския кабинет.

Основни цели на теоретико-практичния курс:

 • -    Да се получат знания, които ще улеснят ендодонтското лечение и ще повишат успеваемостта му.
 • -    Да се научи повече за трудно достъпните канали. Как да се търсят скритите канали. Клинични процедури за откриване на местоположението им.
 • -    Да се научи повече за основните принципи на инструментацията – оформяне на ендокавитет, инструменти за откриване и оформяне на орифициумите. Crown-down - първична обработка и оформяне на каналите.
 • -    Да се научи повече за “непроходимите” канали. Кога да се спре и кога да се продължи? Какъв инструментариум е подходящ да се използва?
 • -    Да се научи повече за правилното измерване на работната дължина на канала и работа с ротиращи пили и ендо мотори.

Програма на курса "Лесна и бърза ендодонтия в два етапа

ПЪРВИ ДЕН

09:00 - 10:30 Теоретично-демонстрационен панел

1 Клиничен преглед и анализ

- Преглед и анализ на рентгенографиите, СВСТ. Анализ на оплакванията на пациента
- Парадонтална прогноза
- Възстановителна прогноза
- Ендодонтска прогноза

2. Изолация и подготовка на ендодонтски кавитет

- Кофердам - как да подходите, когато има големи стари обтурации и/или корони?
- Как да процедираме при различните случаи - клампи, и стратегии за изолиране?
- Ендоднстки кавитет - Форма и основни принципи.
- Рre-endo изграждане – кога се налага?

3. Откриване на орифициумите

- инструментариум
- анатомични особености и вариации
- трикове за по-лесна локация

4. Работа с микроскоп

- настройване и подготовка за ергонимична работа - демонстрация

10:30 - 10:50 Кафе пауза

10:50 - 12:00 Теоретично-демонстрационен панел

5. Crown-down

- употреба на ръчни инструменти
- употреба на U-files
- Обработка на коронарната и средна част на канала

6. Crown-down с машинни инструменти

- употреба на NiTi rotary инструменти
- CM и BLUE сплав/инструменти
- Ротиращи и реципрочни движения - кои кога?

7. Апекс локация (АЛ)

- Техника и инструментариум
- Принципи за точна АЛ

12:00 - 12:40 Обедна почивка

12:40 - 15:00 Практическа работа

- откриване на орифициуми
- Crown-down - работа с машинни инструменти

15:00 - 16:00 Теоретично-демонстрационен панел

8. Иригация и разтвори

- кога и какви иригационни разтвори да ползваме?
- Видове активация на разтворите
- Протокол за финална иригация - митове и легенди

9. Инструментариум за иригация

- ръчно
- звуково
- ултразвуково
- Пасивно налягане при иригация

10. Обтуриране на КК

- подготовка за обтуриране
- инструментариум
- материали

11. Single cone-техника

- Употреба на МТА сийлът и гутаперка
- Техники за летерална кондензация на сийлъра

16:00 - 17:00 Практическа работа


ВТОРИ ДЕН

09:30 - 12:00 Ендодонтско лечение на пациент (демонстрация на живо)

12:00 - 12:40 Обедна почивка

12:40 - 13:00 Обсъждане на работата с пациента

13:00 - 15:00 Практическа работа (финална обработка на каналите)

- разпълване на обтурираните канали от предния ден
- употреба на разтворители за гутаперка

15:00 - 15:30 Въпроси и отговори.

15: 30 - Връчване на сертификати


Всеки курсист е необходимо да си осигури 1 до 3 естествени зъби (за предпочитене премолари или молари, но да не са мъдреци). На зъбите да има предварително оформен кавитет.

Цената за ендодонтския курс е 1100 лв. с ДДС при плащане до 30 април, след тази дата таксата става 1300 лв.

За записване: 0896 642 711 Наталия Венелинова