Модерните технологии и доказаните решения

За границата между директен и индиректен подход и възможните решения с фасети в ерата на дигиталните технологии

Втора сесия

предстои на студентите по дентална медицина във Варна с д-р Венелинов и д-р Господинов на финала на тази година. Темите са повече от интересни и се допълват по начин, който отговаря на очакванията за ефективно и модерно лечение.

Д-р Венелинов

ще представи пред младите си колеги избора на лечение с фасети. Приложението на този подход при естетичните решения е все по-лесен и с все по-добри резултати благодарение на дигиталните технологии. С примери от практиката си, д-р Венелинов ще представи процеса, започвайки от комуникация и планиране, последващите дигитален дизайн на усмивката (DSD)  и мaкети (wax-up, mock-up). Ще се обърне внимание на препарирането и възможните грешки и пропуски. 

Д-р Господинов

ще разгледа факторите, които формират решението за директен или индиректен подход при възстановяване на зъби в дисталната област. Ще се обсъдят конкретни идикации за избор на метод, на материали и видове препарации. "Под лупа" ще бъдат разгледани адхезията и изолацията като неделима част от съвременната практика, както и ролята на дигиталните технологии при изработването на индиректни изделия. Ще бъдат обсъдени вариантите за финално решение - чрез циментиране или залепяне.

Срещата се организира за студенти и входът е с покани. Местата са ограничени. 

В партньорство с Дентално депо Патриция и Асоциация на студентите по дентална медицина.


Д-р Росен Венелинов

Естетична стоматология и кореново лечение

виж повече


Д-р Костадин Господинов

Ресторативна и дигитална стоматология

виж повече