CEREC

Технология от бъдещето

CAD/CAM система за инлей, онлей, овърлей, коронка, фасета от порцелан или композит за експресно и окончателно лечение в едно посещение. Технологията позволява прецизност 10 пъти по-добра от човешката ръка.
За разлика от стандартните процедури за изработване на порцеланови корони или мостове, онлеи и овърлеи, които налагат взимането на отпечатък и намесата на зъботехник, при ЦЕРЕК зъбите на пациента се сканират в устата. Информацията се обработва в специализирана 3D програма. С нея се създава дизайнът на бъдещата конструкция: корона, мост, онлей или овърлей, и се задава за изпълнение на фрезоваща машина. Машината изрязва изделието от порцелан или композит (фотополимер с висока твърдост) и само след два часа изделието е готово за поставяне в устата на пациента.

Зъбни “светулки”

Порцеланови фасети без изпиляване на зъбите за подобряване на усмивката