Често задавани въпроси

от пациенти в процеса на тяхното зъболечение

1. Кои са основните етапи в процеса на лечение?

Всяка стоматологична процедура - здравословна или естетична - е част от планиран процес на лечение. Той е изцяло съобразен с всеки пациент.  В общия случай основните етапи включват: първоначален преглед, аналитичен набор от модели за подготовка на плана за лечение, организиране на часовете за лечение и посещенията за профилактични прегледи след приключване на стоматологичните процедури.

Процедури в Стоматологично студио Венелинов

2. Какви са етапите на кореново лечение?

Решението на здравословен проблем, който е свързан с възпалителни процеси, облекчава болката и често пъти спасява пациента от загуба на зъба. Лечението започва с откриване на зъбните канали и тяхното прохождане. След промивката се осигурява стерилна среда, която се запълва с термично активиран материал. Така се осигурява запечатване, което да съхрани зъба и елиминира вероятността от ре-лечение.

Стоматологични процедури за кореново лечение

3. Защо се използва термично активиран материал при запълването на коренови канали?

Гутаперчата е материал, който се "разтапя" и така изпълва в най-добра степен кореновите канали.  И поради естественият си произход - от африканско дърво - не се разгражда от организмът във времето. Това означава, че няма риск след 10 или 20 години в зъба да се образува кухина и да бъдат създадени предпоставки за развитието на микроорганизми, които да провокират повторна инфекция и необходимост от ре-лечение.

4. Кога е необходимо ре-лечение?

Повторното ендодонтско лечение е наложително при болка от вече лекуван зъб или визуална индикация за възпалителни процеси на рентгенова снимка. Счупен инструмент от предходното лечение също е основателна причина за провеждането на ре-лечение.  Дори на този етап да не се изпитва болка или да не започнало образуването на гранулом .

5. Каква е причината да има счупен инструмент в зъба?

При прохождането на канали и особено, ако не се работи с оптично увеличение, има голяма вероятност използвания инструмент да се счупи. Понякога размерите да изключително малки и не прави впечатление на лекуващия доктор. Стандартите за лечение в Стоматологично студио Венелинов определят като недопустимо оставянето на инструмент в зъбния канал.

6. Какво следва след приключването на кореновото лечение?

Щом каналите са проходени, почистени и запълнени следва укрепването на зъба и подготовката му за финално изграждане на коронковата част. Процедурата на "армиране" може да бъде с фибро-щифт или стъклени влакна в зависимост позицията на зъба. Това е отделен етап в лечението на зъба.

7. Защо има две временни корони преди окончателната?

За да бъде възстановяването с коронка окончателно като се минимизира вероятността от отдръпване на венеца е необходимо да му се даде възможност да се адаптира към конструкцията. Това е невъзможно да се постигне прецизно с коронка, която е изработена на място в кабинета.За целта в лабораторни условия   се подготвя коронка, която в голяма степен се доближава до формата на окончателната, но е изработена от различен материал. Така пациентът има възможност да усети какви корекции са необходими и лекуващият доктор да ги направи. В резултат финалната конструкция ще има добър контакт със съседните и срещуположни зъби и венецът ще заеме форма без да е травмиран. Така първата временна корона се използва, за да се осигури дъвкателната функция на зъба и защити неговото изграждане до направата на лабораторната.

8. Кога и защо се правят рентгенови снимки?

Рентгенови снимки са необходими, защото на тях може да се види дали има скрити кариеси. Могат да се видят каналите на зъба и дали след кореново лечение са запъленени до край.