Европейска подкрепа за справяне с щетите от пандемията 

Целта е преодоляване на икономическите последствия върху екипа след затварянето при извънредното положение

На 28.09.2020г. АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧНО СТУДИО ВЕНЕЛИНОВ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско и  1500.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало:28.09.2020г.
Край:28.12.2020г.