Титаните:

Дигитално планиране и протезиране с BioHorizons

Обучението ще премине през две етапа - подготвка на устата и вземането на дигитален отпечатък, имплементирането му в 3D дентален имплантологичен софтуер, наслагване със СВСТ на пациента. След уточняване на типа, размера (диаметър и дължина) на импланта спрямо ложата и съседните анатомични структури планиране на позицията - спрямо костта и спрямо протетичната супраструктура. Финализиране на плана с принтиране на хирургичен водач. Курсистите ще поставят имплант на липсващ зъб на модели с помощта на предварително планиран SG. Планиране, изпълнение и 3D принтиране на имедиатен, отложен имплантатно носен мост или прототип. Работа върху моделите с поставени 4/6 импланта.  
 

Програма:  

Начало: 09:00 ч.  
 
09:00 - 10:00 - Демонстрационна част  
Събиране на първичната информация (снимки, видео, ситуационни отпечатъци, СВСТ, информация от пациента) 
Планиране на хирургичен водач за единичен имплант или няколко импланта в група 
Изработване и 3D принтиране на SG 
 
10:00 - 11:00 - Практическа част 
Поставяне на имплант на модел с помощта на SG 
(работи се в екип от двама курсиста - единият асистира, докато другия поставя импланта) 
 
11:00 - 11:30 Демонстрационна част 
Планиране на 3D принитиран временнен мост или прототип 
Изработване на 3D принитиран временнен мост или прототип 
 
11:30 - 12:30 Практическа част 
Фиксиране на имедиатен временен мост върху модел 
Изпробване на Прототип на имплантатно носен мост 
 
12:30 - 13:00 Обсъждане на собствени клинични случаи 
Раздаване на сертификати

Съвместно с Implant BH