Директни срещу Индиректни

#HandsOn с д-р Венелинов и д-р Господинов

Два дни практическо обучение: изборът между директен и индиректен подход на възстановяване.

Д-р Росен Венелинов и д-р Костадин Господинов споделят тайните си - при изпиляването за по-добри адхезивни резултати, за чести или специфични проблеми при възстановяванията и как са ги решили. Ще бъдат обсъдени различните видове прапарация.
Двудневният курс предвижда работа върху модели. За оптималното протичане на обучението е осигурено индивидуално дентално оборудване. Демонстрацията от лекторите ще бъде излъчвана с увеличение.

Цена на курса: 480 лв. с ДДС.

Местата са ограничени.
Резервирайте своето място.

За въпроси и записване: Наталия Вучкова, +359896642711, natalia@venelinov.com

08.06.2018
9:00 – 10:00 Лекция на д-р Росен Венелинов: "Директните възстановявания - кога да ги изберем?"
10:00 – 11:30 Лекция на д-р Костадин Господинов: Кога да препарираме и кога да възстановим индиректно?
Видове препарация, лесен и предвидим начин за постигането им и какво целим при препарирането на зъбът?
Предварително изграждане на зъба – преместване на гигнгивалната основа, запечатване на дентина
Отпечатък – дигитален срещу аналогов
Темпораризация – начини на изработване на временни възтановявания
11:30 – 13:30
Демонстрация на директно възстановяване при разрушен зъб - д-р Венелинов
Демонстрация на различни типове препарация при индиректни възстановявания - д-р Господинов
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – До края – #HandsOn
Препарация на два премолара и два молара -практическо упражнение за курсистите на всеки вид от разглежданите перпарации

 09.06.2018
10:00 – 11:00 Методи за циментиране и залепяне на възтановяването. Трикове и съвети на д-р Господинов и д-р Венелинов
11:00 – 12:00 Демонстрация
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – До края Дискусия и #HandsOn
Практически модул: циментиране на възтановяване върху модел от всеки участник