История на усмивката

Изкуството на добрия стоматолог е сходно с това на майстора-реставратор. Крайният резултат трябва да отговаря на изключително високи критерии – да възроди усмивката, да върне помръкналия й блясък и да даде на пациента подобрено качество на живот.

Офис избелване на зъби

Офис избелване на зъби със ситемата ZOOM в едно посещение. Избелване с 14 тона на зъбите - от цвят А3 до цвят XL