Тънкостите на успешното релечение - за ден

Тънкостите на успешното релечение бяха разгледани, обсъдени и практически приложени от участниците в еднодневния ендокурс в Дентална школа Dr. V на 17 февруари

Д-р Венелинов сподели опита си от дългогодишната работа по сложни и често "отписани" случаи, в които правилно проведеното ендодонтско лечение може да спаси зъба на пациента. Посочени бяха принципите, чието следване помага да се намери отговор - кога и дали да лекуваме. Демонстрирани бяха техники, които позволяват постигането на дългогодишен - доказан с проследяване на случаите, успешен краен резултат.

Възникналите въпроси за релечението бяха коментирани, а техническите аспекти - проиграни на място, в условия близки до реалните по време на работа. Участниците се упражниха върху модел на зъб под увеличение, с ендо-мотор, ръчни и машинни инструменти

СЛЕДВАЩО ОБУЧЕНИЕ

To prep or not: #HandsOn с д-р Господинов

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРAМАТА И ЗАПИСВАНЕ

За предстоящи събития последвайте Дентална школа Dr. V във facebook