CAD/CAM в ежедневната практика с Д-р Венелинов

24.03 - лекционно демонстрационен курс в София 
21.04 - практическо #HandsOn обучение във Варна

Стоматологично студио Венелинов

е лидер в прилагането на модерни практики и технологии. Екипът работи с лекота при компютърно воденото моделиране на индиректните възстановявания. През последните години бяха усвоени тънкостите за снемане на цифров отпечатък, компютърното моделиране, фрезоване и 3D принтиране. Професионализмът на д-р Венелинов е поводът той да бъде поканен като лектор от Patricia Dental Academy.

На 24.03. в София

ще се проведе лекционно демонстрационен курс. Д-р Венелинов ще представи опита си при внедряването на дигиталните технологии в ежедневната практика. Това е процес, който е изпълнен с предизвикателства, но и с двойно повече възможности. Разликата за постигане на по-добри резултати започва още при вземането на отпечатъци. В началото на лекцията един срещу друг ще бъдат съпоставени отпечатъците с A-силикон и сканирането с Омникам. Участниците ще се запознаят с опростен протокол за заснемане, тънкости и правила за добър резултат. Защото оралният скенер може да покаже и това, което остава скрито при други подходи.

Изборът на материал за изработване на различни конструкции ще бъде разгледан в контекста на условията в различните зони.

Демонстрацията на д-р Венелинов върху конкретен модел ще включва препарация, сканиране, дигитално моделиране, фрезоване, полиране и ще завърши с циментиране.

На 21.04. във Варна

е #HandsOn обучените за CAD/CAM. По време на целодневното събитие в Дентална школа  Dr. V участниците ще могат самостоятелно да приложат върху модели новите знания по темата. Курсистите ще изпилят зъб за корона, ще сканират препарацията си и ще работят със софтуера за моделиране. Ще се премине през етапите на създаване на модел, ориентиране в 3D пространството, оформяне на пънче, очертаване на праговете. Ще бъдат разгледани параметрите на реставрацията, ориентиране и дизайн. На финала всеки ще може да циментира корона върху преден зъб на модел.

Местата са ограничени - 10 човека ще могат да бъдат част от събитието в Дентална школа Dr. V

За информация и записване0887 408 331 Забел Бедикян


Д-р Росен Венелинов

Естетична стоматология и кореново лечение

виж повече