Мъдрец от родител за коронка от естествен емайл

Стоматолог използва CAD/CAM технологии, които се прилагат и в Стоматологично студио Венелинов

Естественият емайл

и дентин са с качества за оралното здраве, които нито един материал не превъзхожда. Съставени основно от минерали, зъбите са най-твърдият орган в човешкото тяло. Тяхната основна функция и условията, на които са изложени, са предизвикателство за цялостта им. Въпреки развитието на медицината и технологиите за подобряване на ежедневната грижа, не са рядко случаите при които се налагат индиректни изграждания. Това са възстановявания, които се изработват в лаборатория и след това се циментират върху предварително подготвения зъб - коронки, он-, ин- и овърлеи.

Дигиталните технологии разкриват нови възможности за постигането на безукорни резултати. Голямата прецизност при цифровия отпечатък с фотографско сканиране, възможността за моделиране в детайл и изработването на елементите с точност до 12 микрона са стандарт в съвременната стоматология. И поле за креативни решения.

Иновационен подход

с доказан във времето резултат предлага стоматолог от САЩ. Колегата решава проблем със застрашеното здраве на зъб в устата на свой пациент като използва естествен зъбен емайл. Млад пациент, дама на 20 години, има нужда от коронка след проведено лечение. Зъбът й е бил силно разрушен по начин, който прави изграждането му с композит рисковано и с неопределена съдба. Традиционните подходи при решенията с коронка се свеждат до избора на материал.

Композит, керамика, метало-керамика и цирконий са сред най-често предпочитаните материали от стоматолозите. Изборът на всеки от тях се обуславя от различни особености: какво е състоянието на срещоположните и съседни зъби, поставяни ли са на тях конструкции и от какъв материал? Широко разпространена заблуда е, че материалът трябва да бъде възможно най-здрав, дори по-здрав и от стомана. Водени от това разбиране, пациентите често търсят решение, което всъщност създава още по-големи проблеми. Цирконият е изключително твърд материал. Той изтрива и уврежеда емайла при директен контакт и триене.

Истината е, че въпреки опитите да се създаде материал, който да е с характеристиките на естествения зъб, към момента има резултати, които само се доближават до тази цел. Преди четири години обаче се прилага нова концепция - частична зъбна коронка, която е направена от естествен зъб. Как се случва това?

Мъдреците, осмите зъби във всеки квадрант, са остатък от нашите прадеди. През годините тяхното място в устата на човек е под въпрос. В практиката често налице са случаи, при които поради недостиг на място или погрешна посока на израстване,
тези крайни зъби нанасят вреда на съседните. Те са труднодостъпни за почистване и поддръжка. Тяхното заболяване може да се разпространи към съседните зъби в контакт (целуващи се кариеси) или да прерастне в корено-канални инфекции (пулпит, гранулом). Рядко се случва мъдреците да са в добро състояние и да не създават проблеми. Затова в повечето случаи тяхната съдба е да бъдат екстрахирани. 

Мъдреците в добро състояние могат да имат и много полезна роля. Те могат да се използват като материал за коронка от естествен емайл.

CAD/CAM технологиите намират интересно приложение в този иновационен подход. Първоначалният замисъл при тях е те да изрязват зададена форма от определен материал. Тя включва външната форма с релеф на зъб, а също така и контактната част с подготвената повърхност на зъба. Например при коронка - дъвкателна част и вътрешно гнездо за подготвеното пънче. Стоматологът от САЩ подхожда по интересен начин: от трите екстрахирани мъдреца на майката той избира за пациентката си един, който се доближава в най-голяма степен като размер и анатомия до нейния. След това “издълбава” гнездо, в което циментира пънчето на зъба на дъщерята.

Резулататът: зъбна коронка от естествен зъб.

Приложението на този подход зависи от множество обстоятелства. И все пак е интересно решение, което заслужава внимание, защото е постигнато в хармония с природата.


Д-р Костадин Господинов

Ресторативна и дигитална стоматология

виж повече