Човек се учи, докато е жив

важно е да задържиш доверието е убеждението на д-р Росен Венелинов

"Не спираме да се учим и да се развиваме. Пациентите ценят това",

казва той. Докторът продължава с обучението си до ден днешен в областите, в които вече е постигнал успех. Същата философия довежда в Дентална школа Dr. V нашите колеги, които желаят да развият знанията и уменията си в денталната практика. Той споделя с курсистите си не само постигнатото при работата със стотици пациенти всяка година, но и наученото на специализирани световни форуми.

Учебният център на Дентална школа Dr. V е проектиран за малки групи от курсисти. Всяко #HandsOn събитие е с набор от инструменти и машини, които да осигурят максимално близки условия на работа до тези от практиката. Модерното оборудване и партньорството с представители на водещи дентални компании правят всеки практически и демонстрационен курс стойностно преживяване.

Практиката на Дентална школа Dr. V с организиране на лекции и курсове по теми, зададени от съвременните тенденции в стоматологията, продължава.

Следете новините и предстоящите събития на venelinov.com и в групата ни във ФБ Дентална школа Dr.V

СЛЕДВАЩО ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

To prep or not: #HandsOn с д-р Господинов

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРAМАТА И ЗАПИСВАНЕ