Събитието Студентска среща Есен 2017

Втора сесия

на студентите по дентална медицина с екипа на Стоматологично студио Венелинов

Д-р Венелинов

запозна бъдещите дентални специалисти с възможностите на дигиталните технологии при лечението с фасети. На фокус бяха отделните етапи при планирането, моделирането и правилното взаимодействие с пациент и зъботехник.

Подчертано беше значението на анатомичния дизайн, вдъхновен от съвършенството на природата.

Д-р Господинов

представи класическия въпрос “Да бъдеш или да не бъдеш” в контекста на дилемата за необходимостта от препарация при възстановяването на зъбите. На база последните публикации от авторитетни световни издания и личния си опит с протетични лечения, докторът даде основните фактори, които денталният лекар трябва да вземе под внимание.

Срещата със студентите е продължение на философията за устойчива връзка и партньорство в името на по-добро качество на лечението. Партньор на събитието отново беше Дентално депо Патриция.

Архив с всички снимки от събитието може да бъде изтеглен от тук.