ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2017

След успешната програма 2016 и през тази година предстоят редица срещи с избрана група студенти

Краен срок за кандидатстване до 11.06.2017 година

ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2017

Цел на програмата е студентите да разширят своите знания и подобрят уменията, които ще им бъдат необходими в тяхната докторска практика.

В период от 3 месеца ще бъдат организирани поредица от теоретични обучения и практически упражнения с продължителност 3 часа седмично.

Участието е безплатно и се кандидатства в два етапа:

  1. Автобиография с актуална снимка и сканирана/заснета рисунка на зъб #36 се изпращат до programa@venelinov.com с краен срок до 11.06.2017 година, включително.
  2. Одобрените по документи ще бъдат поканени на среща, по време на която ще могат да покажат своите знания и умения.

Препоръчително е кандидатите да са завършили V курс през учебната 2016/2017 и да не са участвали в предишни програми на Студиото.

Модулите включват теми за анатомия на зъбите, естетика с фасети: планиране и особени моменти, практически модул за поставяне на кофердам, директно изграждане на фронтални и дистални зъби, протокол за кореново лечение и маркетинг в денталната практика.

Местата са ограничени - кандидатствайте смело!